labàdienà

labàdienà

 

labàdienà - tai iniciatyva, skatinanti mus supančią aplinką draugiškam ir maloniam bendravimui. Šia geranoriška misija norim pasidalinti ir su Jumis. Idėjai įgyvendinti ir vizualizuoti kuriame drabužių ir aksesuarų liniją.

Gyvybės vanduo - visos gyvybės pradžia. Iš po didžiulio akmens prie pasaulio medžio jis eina. Norėsi gyvybės vandens pasemti - gaubkis šiuo audeklu, nes puls tave žvėrys, šnypštas trigalvis, krankas kraugerys ir vietos kolosai.


Loading...